stopa wady wrodzone

Wykonujemy zabiegi z zakresu operacji korekcyjnych wad wrodzonych i nabytych narządów ruchu u dorosłych i dzieci. 

Wady wrodzone:

 • Niedorozwój i zwichnięcie stawu biodrowego
 • Stopa końsko - szpotawa
 • Stopa płaska
 • Zniekształcenia i przykurcze, powstałe w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego

Najczęściej spotykaną wadą wrodzoną u dzieci jest niedorozwój stawu biodrowego. Obecnie wada ta, w wyjątkowych przypadkach, kwalifikuje się do leczenia operacyjnego dzięki rozwiniętej diagnostyce ultrasonograficznej, umożliwiającej wczesne wykrycie schorzenia. Rzadziej spotykaną wadą, ale częściej kwalifikującą się do leczenia operacyjnego, jest wrodzona stopa końsko - szpotawa, nie nastręczająca problemów diagnostycznych. Jeżeli leczenie zachowawcze stopy końsko - szpotawej nie przynosi zadowalającego efektu, należy skonsultować dziecko w przyszpitalnej poradni ortopedycznej w celu ustalenia dalszego postępowania. Ośrodek nasz zajmuje się także operacyjną korekcją zniekształceń i przykurczów stawów w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego.

Wady nabyte:

 • Paluch koślawy (tzw. hallux)
 • Stopa poprzecznie płaska
 • Palce młotkowate
 • Ostrogi piętowe
 • Wyrośla kostne
 • Modzele
 • Torbiele stawowe

Operujemy z dobrym efektem nabyte deformacje stóp w postaci palucha koślawego tzw. "halluxa", stopy poprzecznie płaskiej oraz palców "młotkowatych". Wszystkie te deformacje, mogą być operacyjnie skorygowane w jednym czasie, w trakcie kilkudniowego pobytu w szpitalu. Ostrogi piętowe, wyrośla kostne, modzele oraz torbiele stawowe (gangliony), operujemy w systemie chirurgii jednodniowej i dalsze leczenie kontynuujemy w przyszpitalnej poradni ortopedycznej. Pacjenci są indywidualnie kwalifikowani do zabiegu, po specjalistycznej konsultacji ortopedycznej.