Poradnia ortopedyczna

W ramach poradni ortopedycznej oferujemy usługi w pełnym zakresie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. 

Leczenie zachowacze:

- złamań

- ubytków chrząstki stawowej

- schorzeń kręgosłoupa

- schorzeń stawów

W ramach usług ambulatoryjnych wykonujemy również inekcje dostawowe.