Oddział okulistyczny

Zabiegi chirurgiczne obejmują: 

  • Operacje zaćmy metodą FAKOEMULSYFIKACJI z wszczepieniem soczewki asferycznej, posiadającej filtr UV oraz filtr światła niebieskiego
  • Operacje zeza
  • Operacje nieprawidłowego ustawienia powiek /podwinięcie, odwinięcie/
  • Chirurgiczne usunięcie zmian powiekowych /gradówki, kępki żółte, inne/
  • Wycięcie guzów powiek w tym z plastyką powiek
  • Chirurgiczne usunięcie zmian spojówkowych
  • Operacje skrzydlika
  • Amnioterapia /leczenie błoną owodniową/ schorzeń powierzchni oka

Zabiegi chirurgiczne wykonywane są w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Materiał tkankowy uzyskany w czasie operacji podlega ocenie histopatologicznej.

 

Jak przebiega operacja zaćmy?
Zaćma, czyli zmętnienie soczewki, należy do najpowszechniejszych schorzeń wzroku postępujących z wiekiem. Choroba
rozwija się stopniowo, często przez wiele lat. Nieleczona może doprowadzić do utraty wzroku. 
Najpowszechniej stosowaną obecnie metodą jest fakoemulsyfikacja. Zabieg polega na rozbiciu zmętniałej soczewki przy
pomocy ultradźwięków. 

Zaletami fakoemulsyfikacji jest wykonanie niewielkiego około 2 mm nacięcia, przez które chirurg okulista wprowadza końcówkę głowicy emitującej ultradźwięki. Cząstki rozdrobnionej zmętniałej soczewki są aspirowane i usuwane z oka przez odpowiednią aparaturę. Po usunięciu zaćmy do oka wszczepia się syntetyczną soczewkę zwijalną o odpowiednio dopasowanych parametrach optycznych.

Zaletami fakoemulsyfikacji jest wykonanie niewielkiego, bo mierzącego zaledwie 3 mm nacięcia w oku, przez które chirurg
okulista wprowadza końcówkę głowicy emitującej ultradźwięki. Cząstki rozbitej soczewki są odsysane przez aparaturę.
Przez cały czas trwania zabiegu pacjent zachowuje świadomość i kontaktuje się z chirurgiem operującym, tak aby mógł
kierować wzrok zgodnie ze wskazówkami lekarza. Jednocześnie pacjent znajduje się pod opieką lekarza anestezjologa.
Podłączony jest do aparatury monitorującej akcję serca, ciśnienie tętnicze i saturację, a w kroplówce otrzymuje płyny
infuzyjne wraz z lekami przeciwbólowymi i uspokajającymi.
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji trwa zaledwie kilkanaście minut i nie wymaga hospitalizacji. Po kilkugodzinnej
obserwacji na sali pozabiegowej pacjent może wrócić do domu. Oko szybko się goi, a ryzyko powikłań jest
zminimalizowane.