POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dla Pacjentów
Specjalistycznej Placówki Medycznej

„Sanvimed”

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części zwanej RODO - informujemy, że:

Administrator Danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest „Szpital Zaborze” spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Stanisława Moniuszki 78, 41-807 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000221552, zwany dalej Administratorem.

Inspektora Ochrony Danych:

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 • zachęcamy Państwa do kontaktu z osobą odpowiedzialną w dziale rejestracji
 • informujemy o ustanowionym Inspektorze Ochrony Danych
 • wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Kontakt możliwy jest również pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemny na adres siedziby wskazany w punkcie 1 z adnotacją „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”.

Przechowywanie danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • niezbędnym do wykonania czynności medycznej, której jesteście Państwo beneficjentem, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • niezbędnym do przeprowadzenia w oparciu o Państwa zamierzonej czynności medycznej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 • badaniu poziomu satysfakcji pacjenta będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia pacjenta ze świadczonych przez nas usług medycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu pacjenta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • oferowania Państwu usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania pod zabiegi medyczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

(Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa wymogów i preferencji, a w oparciu o nie dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa jak najlepszych usług medycznych.)
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, jest niezbędne w celu wykonania skutecznych czynności medycznych, której jesteście Państwo stroną.

Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych.

 • w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania leczenia, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z leczeniem wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • dane przetwarzane na potrzeby naszych dostawców produktów, przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Udostępnianie danych osobowych:
Dane osobowe Państwa mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • podmiotom z naszej grupy dostawczej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi medyczne.
 • do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: laboratoria medyczne, specjalistyczne gabinety medyczne, szpitale oraz pozostałe placówki świadczące niezbędne usługi medyczne dla naszych potrzeb, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

Prawo własności danych osobowych
Państwo jako podmioty właściwy danych osobowych mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

 • świadczenia usług medycznych
 • przygotowywania oferty możliwego zakresu usług medycznych.
 • przygotowywania oferty możliwego użycia sprzętu medycznego

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!