Oddział neurochirurgiczny

Oferujemy zabiegi:

  • Operacje dysków szyjnych, lędźwiowych metodami dobranymi w zależności od objawów klinicznych i obrazów radiologicznych MRI lub TK.
  • Operacje zespołu ucisków nerwów obwodowych (cieśń nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, zespół Dupuytrena, stopa - zespół Mortona).
  • Stabilizacja kręgosłupa z użyciem implantów.
  • Implantacje stymulatorów rdzeniowych przeciwbólowych, blokady przeciwbólowe farmakologiczne korzeniowe lub nadoponowe.
  • Złamania ortopedyczne trzonów metodą stabilizacji transpedikularnej lub wertebroplastyki.
  • Naczyniaki trzonów kręgowych, jeśli są wskazania do leczenia inwazyjnego, jak również torbiele okołokorzeniowe (torbiele Tarlova).