Poradnia okulistyczna

Zabiegi ambulatoryjne obejmują:

 • Iniekcje doszklistkowe leków anty – VEGF /EYLEA/
 • Iniekcje doszklistkowe leku OZURDEX
 • Iniekcja podspojówkowa leków
 • Płukanie dróg łzowych
 • Aplikacja zatyczek do kanalików łzowych
 • Usunięcie ciała obcego rogówki /spojówki
 • Pobranie wymazu z worka spojówkowego

Usługi diagnostyczne obejmują:

 • OCT /Optyczna Koherenta Tomografia/ siatkówki i nerwu wzrokowego
 • Angiografia fluoresceinowa
 • Autofluorescencja siatkówki
 • USG narządu wzroku w projekcji A i B
 • Badanie pola widzenia – perymetria komputerowa kinetyczna i statyczna z programem jaskrowym
 • Pomiar ciśnienia w gałce ocznej – tonometria aplanacyjna lub pneumotonometria
 • Pachymetria – pomiar grubości rogówki
 • Gonioskopia Goldmanna – ocena kąta tęczówkowo – rogówkowego w jaskrze i innych schorzeniach
 • Badanie wad wzroku oraz dobór korekcji optycznej metodą komputerową /autokeratorefraktometr i foropter/
 • Biomikroskopia odcinnka przedniego gałki ocznej
 • Badanie dna oka
 • Ocena kątów zeza testem pryzmatycznym i synoptoforem
 • Testy barwne i stereoskopowe
 • Test Amslera celem oceny widzenia centralnego – nauka samokontroli widzenia
 • Pomiar wytrzeszczu – egzoftlmometria

Leczenie zachowawcze obejmuje:

 • Kwalifikację do zabiegu usunięcia zaćmy
 • Kwalifikację do zabiegu witrektomii
 • Leczenie chorób siatkówki /AMD – zwyrodnienie plamki związane z wiekiem oraz inne patologie siatkówki centralnej i obwodowej/
 • Monitorowanie stanu narządu wzroku w przebiegu chorób ogólnych /cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia endokrynologiczne/
 • Leczenie zeza i niedowidzenia u dzieci – PRACOWNIA ORTOPTYCZNA
 • Prowadzenie pacjentów jaskrowych
 • Leczenie schorzeń odcinka przedniego oka /stany zapalne i inne zaburzenia rogówki, twardówki, tęczówki/
 • Terapia chorób aparatu ochronnego oka /powiek, spojówek, dróg łzowych/ - stany zapalne, alergiczne, zespół suchego oka