DOTACJE UNIJNE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
realna odpowiedź na realne potrzeby

Wdrożenie sonochirurgii-innowacyjnej małoinwazyjnej technologii operacyjnej – w NZOZ Szpital Zaborze Sp. z o. o. w Zabrzu


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Zaborze Sp. z o. o.


Wartość projektu 1 250 000,00 PLN
Wartość dofinansowania 750 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wdrożenie innowacyjnej metody leczenia wybranych chorób oczu w oparciu o technologię biodegradowalnych implantów stopniowo uwalniających lek”.

Wartość projektu: 443.186,00 zł
Wartość dofinansowania: 241.920,00zł

Szpital Zaborze Sp. z o.o.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl