Poradnia psychoterapii

mgr Izabela WłodarczykIzabela Włodarczyk
Psychoterapeuta
 
Studia ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie
Obecnie kształcę się w Polskim Instytucie Ericksonowskim akredytowanym przez The Milton H. Erickson Foundation, INC (Phoenix, Arizona),, uczestnicząc w całościowym szkoleniu przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkoląc się w ramach całościowego szkolenia z Terapii Ericksonowskiej.
Dodatkowo odbyłam także szkolenie z stosowania technik hipnozy ericksonowskiej w pracy
terapeutycznej.
W swojej pracy zawodowej posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie.
 
Praktyki/ Współpraca :
- Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Oddz. Psychiatrii Ogólny oraz Oddz. Psychiatrii Dzienny,
- Ośrodek Terapii Uzależnień w Rudzie Śląskiej,
- Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Zabrzu,
- Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw.
 
„ I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś”. ( Milton Erickson).
 
Psychoterapia – jest  stosowaniem metod  psychologicznych. Głównie opartych o regularny kontakt międzyludzki, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Służy poprawie zdrowia psychicznego, dobrostanu a także rozwojowi. Może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Zgodnie z podejściem ericksonowskim, w którym pracuje,  wychodzimy z założenia, że każda jednostka jest niepowtarzalna. Co za tym idzie, na efekty terapii znaczący wpływ ma staranne dobranie celnej strategii działań. ,a także zorientowanie na przyszłość.
W pracy terapeutycznej wykorzystuję różnorodne metody i techniki. Największe znaczenie ma dla mnie jednak budowanie relacji. Podczas sesji przede wszystkim uważnie słucham, podchodząc z otwartością do potrzeb i celów drugiej osoby. Wspieram ją 
w jej dążeniach, tworząc jak najbardziej optymalne warunki do zaistnienia zmiany, którą chce  wprowadzić w swoim życiu. 
 
Pomagam w radzeniu sobie z:
 
-  sytuacjami kryzysowymi,
-  problemami emocjonalnymi,
-  depresją,
-  objawami nerwicowymi,
-  lękami, fobiami,
- skutkami stresu,
-  zespołem stresu pourazowego,
- bólami psychosomatycznymi ( np. migreny, bóle brzucha, bóle barków, klatki piersiowej)
Prowadzę :
- terapię indywidualną – dla osób dorosłych, opieram się na podejściu Ericksonowskim ukierunkowanym na wywoływaniu zmiany przez uruchomienie zasobów tkwiących w człowieku, rozpoznanie ograniczeń i otworzenie dostępu na przyszłość w celu twórczego przeorganizowania reakcji.
- terapię małżeństw i par - zorientowaną na  pokonanie trudności życiowych i rozwiązywanie problemów. Opiera się na odbudowaniu dobrej, bezpiecznej i satysfakcjonującej obie strony relacji. Skierowaną na rozwiązanie problemów takich jak :  konflikty wynikającymi z różnic charakteru, trudności w porozumiewaniu się, związanych z niedojrzałością partnerów i braku oddzielenia ich od rodzin pochodzenia, doświadczających agresji i przemocy w związku, doświadczających trudności wynikających z choroby partnera, zawierających ponowny związek, rozwodzących się, doświadczających problemów prokreacyjnych lub straty dziecka.
- terapię rodzinną –  z uwzględnieniem pracy z dziećmi, w sytuacji występowania konfliktów rodzinnych, problemów wychowawczych,, trudności w procesie odżywiania się (anoreksja, bulimia), lęków egzaminacyjnych i problemów w uczeniu się oraz trudności okresu dojrzewania.
    Terapia indywidualna rozpoczyna się zazwyczaj jednym lub kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których pacjent podejmuje decyzję dotyczącą pracy nad sobą wg ustalonych zasad. W trakcie tych spotkań pacjent może także uzyskać informacje dotyczące różnych form pomocy terapeutycznej lub leczenia. Początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.
  Kontrakt terapeutyczny obejmuje informacje kiedy i jak często odbywają się sesje, jaka jest cena jednego spotkania, cel lub cele terapii, zasady odwoływania sesji i płatności za sesje, na których pacjent jest nieobecny, a także ustalenia dotyczące czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.
 
Czas trwania sesji :
- indywidualna – 50 min,
- małżeńska lub par oraz  rodzinna – 60 min.,
 
 
„ Najlepszy jest ten czas, który mam przed sobą.”  ( Milton Erickson).
 
 
ZAPRASZAM DO KONTAKTU