OKULISTYKA - usługi diagnostyczne

Usługi diagnostyczne obejmują:

 • OCT /Optyczna Koherenta Tomografia/ siatkówki i nerwu wzrokowego
 • Angiografia fluoresceinowa
 • Autofluorescencja siatkówki
 • USG narządu wzroku w projekcji A i B
 • Badanie pola widzenia – perymetria komputerowa kinetyczna i statyczna z programem jaskrowym
 • Pomiar ciśnienia w gałce ocznej – tonometria aplanacyjna lub pneumotonometria
 • Pachymetria – pomiar grubości rogówki
 • Gonioskopia Goldmanna – ocena kąta tęczówkowo – rogówkowego w jaskrze i innych schorzeniach
 • Badanie wad wzroku oraz dobór korekcji optycznej metodą komputerową /autokeratorefraktometr i foropter/
 • Biomikroskopia odcinnka przedniego gałki ocznej
 • Badanie dna oka
 • Ocena kątów zeza testem pryzmatycznym i synoptoforem
 • Testy barwne i stereoskopowe
 • Test Amslera celem oceny widzenia centralnego – nauka samokontroli widzenia
 • Pomiar wytrzeszczu – egzoftlmometria