neurologia

W ramach poradni neurologicznej oferujemy konsultacje specjalistyczne w zakresie schorzeń neurologicznych, obejmujące m.in.:

  • Choroby naczyniowe mózgu
  • Padaczka
  • Zespoły otępienne
  • Neurologiczne powikłania chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa

Oferujemy również dopplerowskie badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych i kręgowych