Позвоните НАМ
     +48 322 710 400
     

 Лечим эффективно и комфортабельно


o psychoterapii

„ I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś”. ( Milton Erickson).
 
Psychoterapia – jest  stosowaniem metod  psychologicznych. Głównie opartych o regularny kontakt międzyludzki, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Służy poprawie zdrowia psychicznego, dobrostanu a także rozwojowi. Może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Zgodnie z podejściem ericksonowskim, w którym pracuje,  wychodzimy z założenia, że każda jednostka jest niepowtarzalna. Co za tym idzie, na efekty terapii znaczący wpływ ma staranne dobranie celnej strategii działań. ,a także zorientowanie na przyszłość.
W pracy terapeutycznej wykorzystuję różnorodne metody i techniki. Największe znaczenie ma dla mnie jednak budowanie relacji. Podczas sesji przede wszystkim uważnie słucham, podchodząc z otwartością do potrzeb i celów drugiej osoby. Wspieram ją 
w jej dążeniach, tworząc jak najbardziej optymalne warunki do zaistnienia zmiany, którą chce  wprowadzić w swoim życiu. 
Pomagam w radzeniu sobie z:
 
-  sytuacjami kryzysowymi,
-  problemami emocjonalnymi,
-  depresją,
-  objawami nerwicowymi,
-  lękami, fobiami,
- skutkami stresu,
-  zespołem stresu pourazowego,
- bólami psychosomatycznymi ( np. migreny, bóle brzucha, bóle barków, klatki piersiowej)
Prowadzę :
- terapię indywidualną – dla osób dorosłych, opieram się na podejściu Ericksonowskim ukierunkowanym na wywoływaniu zmiany przez uruchomienie zasobów tkwiących w człowieku, rozpoznanie ograniczeń i otworzenie dostępu na przyszłość w celu twórczego przeorganizowania reakcji.
- terapię małżeństw i par - zorientowaną na  pokonanie trudności życiowych i rozwiązywanie problemów. Opiera się na odbudowaniu dobrej, bezpiecznej i satysfakcjonującej obie strony relacji. Skierowaną na rozwiązanie problemów takich jak :  konflikty wynikającymi z różnic charakteru, trudności w porozumiewaniu się, związanych z niedojrzałością partnerów i braku oddzielenia ich od rodzin pochodzenia, doświadczających agresji i przemocy w związku, doświadczających trudności wynikających z choroby partnera, zawierających ponowny związek, rozwodzących się, doświadczających problemów prokreacyjnych lub straty dziecka.
- terapię rodzinną –  z uwzględnieniem pracy z dziećmi, w sytuacji występowania konfliktów rodzinnych, problemów wychowawczych,, trudności w procesie odżywiania się (anoreksja, bulimia), lęków egzaminacyjnych i problemów w uczeniu się oraz trudności okresu dojrzewania.
    Terapia indywidualna rozpoczyna się zazwyczaj jednym lub kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których pacjent podejmuje decyzję dotyczącą pracy nad sobą wg ustalonych zasad. W trakcie tych spotkań pacjent może także uzyskać informacje dotyczące różnych form pomocy terapeutycznej lub leczenia. Początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.
  Kontrakt terapeutyczny obejmuje informacje kiedy i jak często odbywają się sesje, jaka jest cena jednego spotkania, cel lub cele terapii, zasady odwoływania sesji i płatności za sesje, na których pacjent jest nieobecny, a także ustalenia dotyczące czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.
 
Czas trwania sesji :
- indywidualna – 50 min,
- małżeńska lub par oraz  rodzinna – 60 min.,
 
 
„ Najlepszy jest ten czas, który mam przed sobą.”  ( Milton Erickson).
 
 
ZAPRASZAM DO KONTAKTU
 
 
 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

„Szpital Zaborze” sp. z .o.o (limited liability company) does not pass any information acquired automatically or provided in the form on the website to any other entities.

Information acquired automatically serve for optimizing the service. If the user does not consent to it,  they should properly adjust settings in their browser by switching off the “cookies” option.

 

Information provided in the form on the website or sent via e-mail serve for replying purposes and is not passed  to any other entities, except for health professionals. If the person sending a question does not agree to provide their personal information, they should fill in the required fields with any content allowing for the later identification of the question or should not use this form to request for information.